Wydarzenie z udziałem Premier Beaty Szydło odbyło się 1 grudnia 2017 r. w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystości minister Tchórzewski dziękował górnikom, pracownikom firm okołogórniczych, instytutów badawczych i wszystkim związanym z sektorem, za zaangażowanie w codzienną, pełną poświęcenia pracę i wspólny wysiłek budowania nowoczesnego polskiego górnictwa. Podkreślił, że dziś już nikt nie podważa tego, że nowoczesne górnictwo może być ważną i dynamicznie rozwijającą się gałęzią naszej gospodarki. Przypomniał, że Ministerstwo Energii konsekwentnie restrukturyzuje sektor, jednak przed sektorem wciąż jeszcze wiele wyzwań. Minister Energii wyróżnił odznakami honorowymi „Zasłużony dla Górnictwa RP” oraz stopniami górniczymi osoby wybitnie zasłużone dla rozwoju górnictwa. Najwyższy stopień górniczy „Generalny Dyrektor Górnictwa” został nadany mojej osobie, na wniosek Ministra Energii, przez Prezesa Rady Ministrów.