Podczas Akademii Barbórkowej, w imieniu Ministerstwa Energii miałem przyjemność nadać Stopnie Dyrektora Górniczego w uznaniu za zasługi w dziedzinie górnictwa, a także honorowe odznaki za wkład pracy w rozwój kopalni oraz za długoletnią, nienaganną i wyróżniającą się pracę w górnictwie. W dniu Św. Barbary składam jeszcze raz najlepsze życzenia całej Braci Górniczej, Szczęść Boże!

 

WB