5
Gru

COP24 KATOWICE World Bioenergy Forum 2018.

Kluczowym elementem rozwoju energetyki, w szczególności na obszarach wiejskich, słabiej zurbanizowanych, jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych, takich jak np. biomasa oraz biogaz. Tworzenie lokalnych źródeł energii odnawialnej sprzyja poprawie sytuacji na tych obszarach, poprawiając tym samym ich możliwości rozwojowe. M.in. te kwestie miałem przyjemność poruszyć podczas porannego panelu inaugurującego World Bioenergy Forum 2018, odbywającego się w Katowicach w trakcie COP 24

4
Gru

DZIEŃ ŚWIĘTEJ BARBARY 2018.

2
Gru

2 GRUDNIA 2018r – CZĘSTOCHOWA, JASNA GÓRA.

W dniu 2 grudnia na Jasnej Górze z okazji zbliżającej się Barbórki odbyła się uroczysta Msza Święta Polskiej Grupy Górniczej w intencji wszystkich górników.
Szczęść Boże braci górniczej!

30
Lis

„Platforma Wsparcia Regionów Górniczych”.

O klimacie, środowisku, węglu i transformacji terenów górniczych rozmawialiśmy dziś przed południem w Muzeum Śląskim.

W inicjatywie „Platforma Wsparcia Regionów Górniczych” widzimy szansę na wsparcie działań w zakresie transformacji społecznej i infrastrukturalnej poprzez współpracę władz regionalnych, partnerów społecznych oraz administracji rządowej. Dotyczy to Górnego Śląska, ale również regionów Konina i Wałbrzycha.

Zapewnienie dodatkowych środków przez Komisję Europejską na projekty, które zaproponowała strona polska jest niezwykle istotne bo rosnące koszty emisji CO2 ograniczają środki polskich producentów, że które mieliby przeprowadzać transformację energetyczną.

Projekty podzielone są na trzy kategorie – restrukturyzacja terenów górniczych, prace badawczo-rozwojowe oraz zagospodarowanie terenów inwestycyjnych pokopalnianych.
Wpisują się one w Program dla Śląska, Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Program dla Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego.

30
Lis

Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej S.A. odbyła się z udziałem znamienitych gości, wśród których był premier Mateusz Morawiecki. Padły ważne słowa o solidarności łączącej górników, która pozwala im przetrwać w najtrudniejszych chwilach i razem dążyć ku szczęśliwemu finałowi.

Zespół „Śląsk” niezawodnie zachwycił wykonanymi tańcami i pieśniami.

Czterdziestu pracowników PGG zostało odznaczonych za wyróżniającą i wzorową pracę.

Szczęść Wam Boże!

30
Lis

Nagroda Specjalna – CZARNY DIAMENT 2018.

W dniu 30 listopada br., odebrałem nagrodę specjalną Czarnego Diamentu 2018, przyznaną za przeprowadzenie restrukturyzacji polskiego górnictwa.
Uroczystość wręczenia statuetek miała miejsce w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Serdecznie dziękuję za ten wyraz uznania mojej pracy, jednocześnie gratuluję wszystkim pozostałym laureatom.

28
Lis

„Współpraca konwencjonalnych źródeł wytwórczych i wielkoskalowego OZE”.

28 listopada br. w Ministerstwie Energii wraz z wiceministrem Tomaszem Dąbrowskim wziąłem udział w konferencji „Współpraca konwencjonalnych źródeł wytwórczych i wielkoskalowego OZE”.
Konferencja miała na celu wskazanie obszarów współpracy i synergii między energetyką węglową i odnawialną, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe kraju, a w dłuższej perspektywie tanią energię elektryczną dla rozwijającej się gospodarki.

25
Lis

PIELGRZYMKA GÓRNIKÓW – JASNA GÓRA.

Msza św. z okazji pielgrzymki Górników na Jasną Górę, której przewodniczy ordynariusz diecezji opolskiej, bp Andrzej Czaja.

24
Lis

REKOMPENSATY.

Sejm przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Energi ustawę, umożliwiającą wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla dla ponad 24 tysięcy osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Budżet państwa przeznaczy na te świadczenia ponad 240 milionów złotych.

Regulacja uzupełnia poprzednią ustawę z października 2017 roku, na podstawie której 10-tysięczne rekompensaty otrzymało blisko 212 tys. osób. Nowa ustawa umożliwia wypłatę świadczeń dla osób, które nie były objęte tamtymi przepisami. Wśród nich są wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń. Środki mają otrzymać również te osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi na podstawie ubiegłorocznej ustawy, a także te, których wnioski nie zostały pozytywnie zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat.

Ustawa, po uchwaleniu przez Senat i podpisaniu przez prezydenta, ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Zgodnie z nią, na złożenie wniosków o rekompensaty będzie 90 dni, a ich wypłata ma się rozpocząć 1 czerwca 2019 roku.

24
Lis

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

Dziś w Ministerstwie Energii wraz z wiceministrem Tomaszem Dąbrowskim wziąłem udział w konferencji „Współpraca konwencjonalnych źródeł wytwórczych i wielkoskalowego OZE”.
Konferencja miała na celu wskazanie obszarów współpracy i synergii między energetyką węglową i odnawialną, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe kraju, a w dłuższej perspektywie tanią energię elektryczną dla rozwijającej się gospodarki.
Obraz może zawierać: Grzegorz Tobiszowski