5
gru

150. ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO.

Zgromadzenie Narodowe w 150. rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego rozpoczęło wielkie świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która wypada w przyszłym roku.

 

RR1

 

4
gru

Akademia Barbórkowa – WĘGLOKOKS KRAJ.

Podczas Akademii Barbórkowej, w imieniu Ministerstwa Energii miałem przyjemność nadać Stopnie Dyrektora Górniczego w uznaniu za zasługi w dziedzinie górnictwa, a także honorowe odznaki za wkład pracy w rozwój kopalni oraz za długoletnią, nienaganną i wyróżniającą się pracę w górnictwie. W dniu Św. Barbary składam jeszcze raz najlepsze życzenia całej Braci Górniczej, Szczęść Boże!

 

WB

4
gru

BARBÓRKA 2017

44

1
gru

Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej.

Wydarzenie z udziałem Premier Beaty Szydło odbyło się 1 grudnia 2017 r. w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystości minister Tchórzewski dziękował górnikom, pracownikom firm okołogórniczych, instytutów badawczych i wszystkim związanym z sektorem, za zaangażowanie w codzienną, pełną poświęcenia pracę i wspólny wysiłek budowania nowoczesnego polskiego górnictwa. Podkreślił, że dziś już nikt nie podważa tego, że nowoczesne górnictwo może być ważną i dynamicznie rozwijającą się gałęzią naszej gospodarki. Przypomniał, że Ministerstwo Energii konsekwentnie restrukturyzuje sektor, jednak przed sektorem wciąż jeszcze wiele wyzwań. Minister Energii wyróżnił odznakami honorowymi „Zasłużony dla Górnictwa RP” oraz stopniami górniczymi osoby wybitnie zasłużone dla rozwoju górnictwa. Najwyższy stopień górniczy „Generalny Dyrektor Górnictwa” został nadany mojej osobie, na wniosek Ministra Energii, przez Prezesa Rady Ministrów.

28
lis

Polsko-Indyjskie Forum Gospodarcze w New Delhi.

28 listopada odbyło się Polsko-Indyjskie Forum Gospodarcze w New Delhi, w którym udział wzięli reprezentanci rządów obu państw, a także przedstawiciele świata biznesu i nauki.
W trakcie forum została podpisana deklaracja woli współpracy w dziedzinie sektora urządzeń górniczych i wydobywczych przez przedstawicieli firm z obu państw. Deklaracje obejmują ofertę usług polskich firm, tzn. wykonywanie specjalistycznych robót montażowych, współpracę w zakresie drążenia tuneli, budowy metra, budowę kopalń „pod klucz”- łącznie z dostawą, remontami i dzierżawą maszyn górniczych.

 

27
lis

V posiedzenie Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w New Delhi.

W dniu 27 listopada   uczestniczyłem w V posiedzeniu Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w New Delhi. W spotkaniu wziął również udział wiceminister rozwoju Witold Słowik oraz sekretarz stanu ministerstwa handlu i przemysłu Indii Ramesh Abhishek.
W trakcie posiedzenia przedstawiciele obydwu krajów podpisali protokół, w którym strony potwierdziły m.in. możliwości dalszego rozwoju współpracy w branży urządzeń górniczych i wydobywczych.

15
lis

#Dober2Lata

333

11
lis

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Katowicach rozpoczęły się występem orkiestry górniczej oraz chóru X LO im. I. J. Paderewskiego przed Archikatedrą Chrystusa Króla. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. abpa Wiktora Skworca. Oprawę artystyczną nabożeństwa zapewnili artyści Filharmonii Śląskiej.
Po Mszy Świętej uczestnicy przeszli na Plac Chrobrego, gdzie przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyła się główna część uroczystości, odegrano hymn państwowy, odczytano apel pamięci, salwa honorowa oraz złożono kwiaty.

9
lis

Po trzech kwartałach dobre wyniki finansowe sektora górnictwa węgla kamiennego.

Agencja Rozwoju Przemysłu podsumowała trzy kwartały 2017 r. w górnictwie węgla kamiennego.

Katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu SA podsumował wyniki uzyskane przez przedsiębiorstwa górnicze po dziewięciu miesiącach 2017 roku. Do końca września br. kopalnie w Polsce wydobyły łącznie 48,9  mln ton węgla. Prawie 39,4 mln ton tej wielkości stanowił węgiel energetyczny, pozostała wielkość przypadła na węgiel koksowy. Wydobycie to uzyskano przy 84 czynnych ścianach wydobywczych, 17–sto kilometrowej średniej dziennej długości czynnego  frontu ścianowego i wydajności dziennej z jednej ściany w wysokości 3023 t/dobę.

W pierwszych trzech kwartałach spółki sprzedały 49,3 miliona ton węgla, a więc  sprzedaż przewyższyła produkcję o 400 tys. ton. Tradycyjnie największym odbiorcą była energetyka zawodowa, która zakupiła 23,3 mln ton węgla. O niemal 45,8% procent wzrosła natomiast sprzedaż do energetyki przemysłowej i osiągnęła wartość 1,6 mln ton.

Pozytywnym sygnałem jest również fakt, że wzrasta sprzedaż węgla w sortymentach najbardziej poszukiwanych na rynku, a zwłaszcza rynku komunalno-bytowym, tj. sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz tzw. paliw kwalifikowanych, czyli ekogroszków. Sprzedaż sortymentów grubych wyniosła 3,4 mln ton i była wyższa o 3,2%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast wzrost sprzedaży sortymentów drobnych i średnich to już 26,6%, co daje ponad 2,0 mln ton. Zainstalowanie nowych linii do produkcji ekogroszków w Polskiej Grupie Górniczej i Węglokoksie Kraj, skutkowały wzrostem sprzedaży tego rodzaju paliwa do wysokości ponad 400 tys. ton.

Ogółem przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 15,2 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 22%. Prawie 38 % tej wartości stanowiły przychody ze sprzedaży węgla koksowego. Wynik finansowy netto górnictwa po 9 miesiącach br. wyniósł 1,66 mld zł zysku. To najlepszy wynik finansowy na przestrzeni ostatnich lat.

7
lis

Spotkanie z mieszkańcami Złoczewa.

 Rozmowa z mieszkańcami oraz lokalnymi władzami Złoczewa na temat perspektyw dla węgla brunatnego.

 Węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni strategiczną rolę. Niezaprzeczalnym faktem jest kluczowy wpływ tego surowca na rozwój gospodarczy państwa , obecnie eksploatowane złoża umożliwiają utrzymanie stabilnego poziomu wydobycia i pracy kompleksów tylko do około 2030 roku i dlatego niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań.

– Eksploatacja złóż węgla brunatnego niesie ze sobą wiele korzyści dla lokalnych społeczności. Nowa odkrywka to trwałe i atrakcyjne miejsca pracy,  dodatkowy dochód dla gmin wynikający z szeregu opłat i podatków związanych z działalnością kompleksów wydobywczo-wytwórczych, a co za tym idzie rozbudowa i poprawa infrastruktury transportowej, inwestycje w obiekty użyteczności publicznej i znaczna poprawa wskaźników makroekonomicznych regionu – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego to szansa na wypełnienie luki powstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych, opartych na tym surowcu. Dlatego, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, społeczne, a także stan zaawansowania prac koncepcyjno-projektowych, szczególnie przyciągają uwagę dwa złoża: Złoczew oraz Ościsłowo.

Obecnie złoża węgla brunatnego eksploatuje się z wykorzystaniem nowocześniejszych rozwiązań technologicznych, a także z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska, zarówno w obszarze wydobycia węgla, jak i wytwarzania energii elektrycznej. Poddane rekultywacji tereny pogórnicze przekształcają zwykle słabo zagospodarowane obszary, w atrakcyjne tereny rekreacyjne – lasy, zbiorniki wodne, stoki narciarskie.