1
Sie

1 SIERPNIA 2018

Cześć i Chwała Bohaterom!

31
Lip

KONFERENCJA PGG – WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Dnia 31 lipca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Polska Grupa Górnicza, największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej zaprezentowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku.
Wyniki finansowe wskazują, że spółka umacnia swoją pozycję rynkową, a restrukturyzacja przynosi zakładane, pozytywne efekty.
W pierwszym półroczu br., wynik finansowy netto PGG wyniósł 294 mln, a na każdej wydobytej tonie węgla spółka zarobiła 28,55 zł. Warto przypomnieć, że w jeszcze pierwszym półroczu 2016 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej: spółka notowała wtedy stratę w wysokości 265 mln zł, a na każdej wydobytej tonie traciła 80,24 zł.
W pierwszym półroczu 2018 roku spółka znacznie, bo o 300 mln zł zwiększyła wydatki inwestycyjne, głównie na budownictwo inwestycyjne, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz przygotowanie nowych ścian do produkcji węgla. Spółka poinformowała, że łączne wydatki inwestycyjne w 2018 roku mają wynieść 2 mld 666 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m. in. ukończenie budowy szybu VII w KWK Murcki–Staszic, integracja techniczna kopalń Chwałowice i Jankowice na poziomie 700 m oraz budowa centralnej klimatyzacji w Ruchu Halemba.
W PGG wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań, które znacznie zwiększyły efektywność procesu zakupów. Wprowadzono m. in. elektroniczny obieg wniosków, elektroniczną komunikację z wykonawcami oraz centralizację procesów zakupowych. Dzięki temu PGG zamierza w niedługim czasie całkowicie zrezygnować z pisemnych ofert w przetargach i zrezygnować z papieru we wnioskach o uruchomienie zakupów.
Polska Grupa Górnicza wraz ze swoim partnerem w tym projekcie PKO Bank Polski S.A. przygotowała innowacyjny system kart płatniczych dla pracowników. To pierwsze tego typu rozwiązanie w górnictwie wprowadzone na taką skalę, które objęło około 40 tys. pracowników PGG.

24
Lip

Spotkanie z przedstawicielami spółek energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

24 lipca br. wraz z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem Piotrem Naimskim, a także wiceministrami Tadeuszem Skoblem, Pawłem Szefernakerem uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodami i przedstawicielami spółek energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Podczas spotkania omówiono m.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z OSD i OSP, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, jak również rolę Ministra Energii w systemie udostępniania rezerw strategicznych. Szef resortu energii poinformował, że Ministerstwo Energii jest gotowe do uruchomienia rezerw w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że rezerwy mogą być udostępnione m.in. na wniosek wojewody, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Minister Tchórzewski dodał, że w ME opracowano i wdrożono procedurę raportowania o zagrożeniach i awariach masowych w systemie elektroenergetycznym. Może być ona uruchamiana w sytuacjach powodowanych np. bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nawałnice, huragany, silne fronty burzowe). Dzięki temu będzie możliwe szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach i dotarcie na czas z odpowiednią pomocą.

13
Lip

Zgromadzenie Narodowe: Uczczenie 550-lecia Parlamentaryzmu i 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

13
Lip

13 lipca 2018 Zgromadzenie Narodowe.

Dnia 13 lipca br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Narodowe. Podczas uroczystości orędzie wygłosił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wydarzenie to jest częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, rozpoczęło się o godz. 12 na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Orędziu, które wygłosił prezydent Andrzej Duda, przysłuchiwali się goście z zagranicy, posłowie, senatorowie oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi.

9
Lip

„Anielskie wakacje z Węglokoksem”

„Anielskie wakacje z Węglokoksem” to wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Domów Aniołów Stróżów i spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, dzięki której niemal setka dzieci, podopiecznych placówek wsparcia dziennego, wyjedzie w góry. Dziś 12 chłopców pojechało na obóz piłkarski do Górek Wielkich. Cieszy fakt, że spółki sektora energetycznego, nie tylko patrzą na wyniki finansowe, ale też na potrzeby społeczności lokalnych i otoczenie, w którym funkcjonują. Ministerstwo Energii objęło patronat honorowy nad akcją. Wszystkim dzieciom życzymy udanego wypoczynku i dobrej zabawy.

8
Lip

Spotkanie Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Województwa Śląskiego.

8 lipca Premier Mateusz Morawiecki spotkał z mieszkańcami Katowic. – Wierzę w to, że wynosimy wymiar sprawiedliwości na wyższy poziom niezawisłości, obiektywności i sprawiedliwości; spodziewam się, że będzie dużo mniej haniebnych wyroków – powiedział. Odniósł się do deklaracji polsko-izraelskiej, stwierdzając, że „rząd postawił prawdę historyczną na nogach”. Szef rządu skomentował również kwestie unijne dot. uzgodnień w sprawie migracji. Zdaniem premiera „polski nowy model gospodarczy sprawdza się m.in. dlatego, że w tym modelu zostało założone państwo uczciwe”
Według niego „Polska potrzebuje nowoczesnego górnictwa i nowoczesnego przemysłu maszyn górniczych”
– Nie jesteśmy w stanie załatwić w ciągu roku czy dwóch lat problemu smogu; musimy nadrabiać gigantyczne zapóźnienia zaniedbania naszych poprzedników – stwierdził Morawiecki

25
Cze

Uroczyste Podpisanie Porozumienia Dotyczącego Utworzenia Ośrodka Dokumentacji Górniczej.

25 czerwca br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy oraz Muzeum Górnictwa Węglowego, związana z uroczystym podpisaniem Porozumienia dotyczącego utworzenia Ośrodka Dokumentacji Górniczej, którego zadaniem będzie prowadzenie szeroko zakrojonych badań i dokumentowanie cennych obiektów poprzemysłowych wraz z ich wyposażeniem i wyrobiskami podziemnymi, a także gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji, pozyskanej m.in. z likwidowanych zakładów górniczych.

25
Cze

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

25 czerwca 2018 roku w Katowicach obradował Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Podczas spotkania rozmawialiśmy między innymi o aktualnej sytuacji w branży, Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz zbliżającym się szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach. Wspólnie ze stroną społeczną ustaliliśmy, że centrale związkowe we współpracy z Ministerstwem Energii, razem przygotują się do COP24. Związki zawodowe mają zaprosić swoich partnerów z całego świata. Przyjadą oni najpierw w sierpniu na spotkanie konsultacyjne, eksperckie. Padła też propozycja, żeby później w Polsce i Brukseli zaprezentowano wspólne stanowisko. Byłoby ono skorelowane ze stanowiskiem rządowym i spółek skarbu państwa, energetycznych i surowcowych. Będziemy mogli z różnych obszarów pokazać nasz dorobek w przestrzeni klimatycznej i gospodarczej.

11
Cze

Piknik Rzemieślniczy Katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Poniedziałek, 11 czerwca br – trwa Piknik Rzemieślniczy Katowickiej Izby Rzemieślniczej – tradycyjne wydarzenie, pozwalające na integrację środowiska rzemieślniczego, przedsiębiorców sektora MŚP, pracodawców oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego województwa śląskiego. Podczas tej uroczystości obchodził swoje urodziny Prezes Zarządu – prof. dr hab. Jan Klimek, jeszcze raz życzę wszystkiego co najlepsze.