Podczas Bengal Global Business Summit 2018 odbyło się seminarium kraju partnerskiego poświęcone Polsce.  Spotkanie to było  doskonałą okazją do szczerej rozmowy w gronie przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej czy środowiska akademickiego o szansach i możliwościach zacieśniania współpracy między Polską a Indiami.

 

1