Kluczowym elementem rozwoju energetyki, w szczególności na obszarach wiejskich, słabiej zurbanizowanych, jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych, takich jak np. biomasa oraz biogaz. Tworzenie lokalnych źródeł energii odnawialnej sprzyja poprawie sytuacji na tych obszarach, poprawiając tym samym ich możliwości rozwojowe. M.in. te kwestie miałem przyjemność poruszyć podczas porannego panelu inaugurującego World Bioenergy Forum 2018, odbywającego się w Katowicach w trakcie COP 24