Debata niezwykle ważna dla śląska. drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego i panel „Regiony górnictwa węgla kamiennego w okresie przekształceń: Śląsk – wizja i projekty”.