Dziś podczas mojego wystąpienia w trakcie Bengal Global Business Summit 2018 przekonywałem, że Śląsk to jeden z najważniejszych regionów przemysłowych w Europie Środkowo – Wschodniej, przed którym stają perspektywy rozwoju m.in. jeśli chodzi o innowacyjne technologie, naukę czy szkolnictwo wyższe i zawodowe.
Ministerstwo Energii konsekwentnie modernizuje sektor górnictwa i wspiera inicjatywy gospodarcze mające na celu wzmocnienie i rozwój Śląska takie jak np. Program dla Śląska.
Śląsk ma duży potencjał do rozwijania współpracy gospodarczej ze sprawdzonymi partnerami zza granicy.
W dniu dzisiejszym został podpisany listy intencyjny o współpracy pomiędzy Śląskiem a Bengalem Zachodnim.
Inicjatywa podpisania listów intencyjnych o współpracy tego regionu z Bengalem Zachodnim to krok w dobrym kierunku.