Dnia 31 lipca 2018 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Polska Grupa Górnicza, największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej zaprezentowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku.
Wyniki finansowe wskazują, że spółka umacnia swoją pozycję rynkową, a restrukturyzacja przynosi zakładane, pozytywne efekty.
W pierwszym półroczu br., wynik finansowy netto PGG wyniósł 294 mln, a na każdej wydobytej tonie węgla spółka zarobiła 28,55 zł. Warto przypomnieć, że w jeszcze pierwszym półroczu 2016 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej: spółka notowała wtedy stratę w wysokości 265 mln zł, a na każdej wydobytej tonie traciła 80,24 zł.
W pierwszym półroczu 2018 roku spółka znacznie, bo o 300 mln zł zwiększyła wydatki inwestycyjne, głównie na budownictwo inwestycyjne, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz przygotowanie nowych ścian do produkcji węgla. Spółka poinformowała, że łączne wydatki inwestycyjne w 2018 roku mają wynieść 2 mld 666 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m. in. ukończenie budowy szybu VII w KWK Murcki–Staszic, integracja techniczna kopalń Chwałowice i Jankowice na poziomie 700 m oraz budowa centralnej klimatyzacji w Ruchu Halemba.
W PGG wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań, które znacznie zwiększyły efektywność procesu zakupów. Wprowadzono m. in. elektroniczny obieg wniosków, elektroniczną komunikację z wykonawcami oraz centralizację procesów zakupowych. Dzięki temu PGG zamierza w niedługim czasie całkowicie zrezygnować z pisemnych ofert w przetargach i zrezygnować z papieru we wnioskach o uruchomienie zakupów.
Polska Grupa Górnicza wraz ze swoim partnerem w tym projekcie PKO Bank Polski S.A. przygotowała innowacyjny system kart płatniczych dla pracowników. To pierwsze tego typu rozwiązanie w górnictwie wprowadzone na taką skalę, które objęło około 40 tys. pracowników PGG.