Grzegorz Tobiszowski

WICEMINISTER SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ENERGII

POSEŁ VIII KADENCJI SEJMU RP

 

Poseł VII kadencji Sejmu RP

 • Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
 • Członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej
 • Członek Komisji Gospodarki
 • Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
 • Członek Podkomisji stałej do spraw energetyki
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 455)
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946)
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1273)
 • Członek Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S 11
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju – Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka
 • Członek Parlamentarnego Zespołu Siatkówki
 • Przedstawiciel Delegacji Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
 • Członek Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej
 • Członek Polsko-Szwajcarska Grupy Parlamentarnej
 • Wiceprzewodniczący Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej
 • Przewodniczący Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego
 • Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 31- Katowice

 

Poseł VI kadencji Sejmu RP

 • Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS,
 • Członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
 • Członek Komisji Gospodarki,
 • Członek Komisji Infrastruktury,
 • Członek Komisji Skarbu Państwa,Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 181),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 241),
 • Członek Podkomisji stałej do spraw energetyki,
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 943); o negocjacyjnym systemie ustalania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1286),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2176),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o giełdach towarowych (druk nr 2003), Członek Podkomisji stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 832),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druki nr 1224 i 1224-A oraz 2275 – od dn. 10-09-09),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 510 oraz druk nr 2873od dn. 23-09-2010 r.),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych(druk nr 2487); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2544); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2573); poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3494),
 • Członek Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 • Członek Grupy Parlamentarnej Polska – Republika Południowej Afryki,
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
 • Członek Parlamentarnego Zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.,
 • Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej,
 • Wiceprzewodniczący Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego

 

Poseł V kadencji Sejmu RP

 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury,
 • Członek Podkomisji stałej ds. łączności i nowoczesnych technik informacyjnych,
 • Członek Podkomisji stałej ds. transportu lądowego,
 • Członek Podkomisji stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
 • Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 339, od dn. 20.07.06druki nr 766, 767, 768),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia(druk nr 856),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1468),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1571),
 • Przewodniczący nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Straży Kolejowej (druk nr 1116), Członek Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do opracowania projektu opinii w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druki nr 127 i 127-A),
 • Członek Podkomisji nadzwyczajnej do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: -poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 821); – komisyjnego projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 890- od dn. 7-09-2006 r.)

Działalność polityczna

 • Członek Prawa i Sprawiedliwości,
 • Wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości,
 • Członek Rady Politycznej PiS,
 • Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Okręgu 31- Katowice

 

 • Żonaty, jedno dziecko
 • Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ( kierunek socjologia i ekonomia).
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Polskiej Akademii Nauk. Były Prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.
 • W pracach sejmowych w szczególności zaangażowany jest w sprawy gospodarcze Śląska (górnictwo, energetyka), spółdzielczości oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
 • Nieobce są mu ideały zawarte w społecznej nauce Kościoła.
 • Lubi sport, rolki i łyżwy. W młodości grał w piłkarskim klubie „Slavia”.
 • Zimą jeździ z rodziną na narty.