Informacja Ministerstwa Środowiska o postępie prac nad „Polityką Surowcową Polski” była jednym z tematów posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego przy MRPiPS w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie. Rozmawialiśmy również o Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce do roku 2030. Przewiduje on między innymi rozpoczęcie eksploatacji złóż Złoczew i Ościsłowo.