28 listopada odbyło się Polsko-Indyjskie Forum Gospodarcze w New Delhi, w którym udział wzięli reprezentanci rządów obu państw, a także przedstawiciele świata biznesu i nauki.
W trakcie forum została podpisana deklaracja woli współpracy w dziedzinie sektora urządzeń górniczych i wydobywczych przez przedstawicieli firm z obu państw. Deklaracje obejmują ofertę usług polskich firm, tzn. wykonywanie specjalistycznych robót montażowych, współpracę w zakresie drążenia tuneli, budowy metra, budowę kopalń „pod klucz”- łącznie z dostawą, remontami i dzierżawą maszyn górniczych.