Niezwykle owocne spotkanie z Sovandeb Chattopadhyay – Ministrem Energii Bengalu Zachodniego, podczas którego mogliśmy wymienić informacje m.in. na temat miksów energetycznych obu państw. W zgodnej opinii, kraje rozwijające energię odnawialną, muszę posiadać stabilną konwencjonalną energetykę opartą o paliwa lokalne. Cieszy duże zainteresowanie Pana Ministra Chattopadhyay polską ofertą w zakresie czystych technologii węglowych oraz możliwością współpracy z naszymi instytutami naukowymi.