W dniu 27 listopada   uczestniczyłem w V posiedzeniu Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w New Delhi. W spotkaniu wziął również udział wiceminister rozwoju Witold Słowik oraz sekretarz stanu ministerstwa handlu i przemysłu Indii Ramesh Abhishek.
W trakcie posiedzenia przedstawiciele obydwu krajów podpisali protokół, w którym strony potwierdziły m.in. możliwości dalszego rozwoju współpracy w branży urządzeń górniczych i wydobywczych.