W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Razem ze stroną społeczną, przedstawicielami spółek węglowych i instytutów branżowych omawiamy aktualną sytuację w górnictwie